บริษัท เอส.เค. มหาชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูง  โรงงาน โรงแรม  รีสอร์ท และอื่นๆ ให้กับลูกค้าในบริษัทฯมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า 15 ปี ต้องการผู้ร่วมงานที่รักในงานก่อสร้าง และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง
ผู้สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งรายละเอียดและหลักฐานมาที่
ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอส.เค. มหาชัย จำกัด
เลขที่100 หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 034-479461
Fax : 034-479460 ติดต่อคุณ ธญาณี กลิ่นจันทร์ (ติ๊ก)
มือถือ : 081-549-1234
E-mail chetathailand@yahoo.co.th


1.Forman (EE) 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและภายในอาคาร
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงาน ได้ทุกจังหวัด
 • มีที่พักและชุดฟอร์ม , เบี้ยเลี้ยงและค่ารถ , โบนัสประจำปี 
 • อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ 


2.Site Engineer (civil) 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมโยธา  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ร่วมจัดทำแผนคุณภาพโครงการ
 • หน้าที่ ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม
 • ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงาน ได้ทุกจังหวัด
 • มีที่พักและชุดฟอร์ม , เบี้ยเลี้ยงและค่ารถ , โบนัสประจำปี 
 • อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์


3.Draftsman (civil) 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา   เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้ , ใช้ 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงาน ได้ทุกจังหวัด
 • มีที่พักและชุดฟอร์ม , เบี้ยเลี้ยงและค่ารถ , โบนัสประจำปี 
 • อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์


4.Site Engineer (ME) 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเครื่องกล  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-4 ปี มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ด้านงานติดตั้งงานเครื่องกล
 • หน้าที่ วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตาม  Schedule
 • ควบคุมงานติดตั้ง ME
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงาน ได้ทุกจังหวัด
 • มีที่พักและชุดฟอร์ม , เบี้ยเลี้ยงและค่ารถ , โบนัสประจำปี 
 • อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์


5. พนักงานธุรการ 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและ มองโลกในแง่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ 

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอส.เค. มหาชัย จำกัด
เลขที่100 หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110