บริษัทฯก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2547

 

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมงานระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องกล,งานก่อสร้าง-โยธา ส่วนประกอบงานไฟฟ้า,การออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นโรงงานผลิต , โรงแรม, คอนโดมิเนียม, อาคารสูง, อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย และจำหน่ายแผงไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบตู้ควบคุม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา จากประสบการณ์ ในลักษณะงาน ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ทางเทคนิคชั้นสูงโดยวิศวกรในสาขาวิชาชีพ ที่สร้างความเชื่อถือและความพอใจในแต่ละโครงการที่ผ่านมาจากเจ้าของโครงการ

  เราได้พัฒนาฝีมือความชำนาญและความรู้ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯพร้อมอำนวยความสะดวกและมีศักยภาพในการผลิตสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และรักษาคุณภาพ ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ผ่านมาเราให้บริการและมีการจัดส่งสินค้ารวดเร็วตามกำหนดเวลา - สัญญา เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วยคุณภาพ S.K. GROUP ก่อตั้งโรงงานเพื่อรองรับการผลิตทางธุรกิจในประเทศไทย โรงงานตั้งอยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร