โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา

PROJECT NAME :  THAI LAMINATE  MANUFACTURER CO.,LTD.

LOCATION :  LAT KRABANG INDUSTRIAL ESTATE, BANGKOK

WORK :  ELECTRICAL AND MECHANICAL SYSTEM

YEAR : 2017

CONTRACT  COST: 120  MILLION BATH

(SUB-CONTACTOR OF CH.KARNCHANG TOKYO CONSTRUCTION CO.,LTD)