อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

PROJECT NAME :   THE PANO CONDOMINUM (60 FLOORS)

LOCATION :  CHAO PHRAYA RIVERSIDE, RAMA 3 BANGKOK, THAILAND

WORK :  STRUCTURE

YEAR :   2006 - 2009

CONTRACT  COST:  3,000 MILLION BATH