อาคารโรงงาน / คลังสินค้า
อาคารโรงงาน / คลังสินค้า

อาคารโรงงาน / คลังสินค้า

PROJECT NAME:  SHATHAI   TERMINAL  PUBULIC COMPANY

LOCATION : POOCHAOSAMINGPRAI RD. SAMUTPRAKAN PROVICE

WORK :  STRUCTURE, ARCHITECTURAL AND SYSTEM WORK (TURN KEY)

YEAR : 2017

CONTRACT  COST: 500 MILLION BATH