ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ
ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ

ตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติ


ประตูรั้วโพลดิ้งเกท เหมาะเเก่สถานที่ที่ทาง เข้า-ออก มีขนาดกว้าง เช่น โรงงาน , โรงเเรม , ห้างสรรพสินค้า , สวนสาธารณะ , สถานที่ราชการ ฯลฯ เพราะมีการใช้งานที่สะดวก